Hai vợ chồng được bảo lãnh cùng đi Mỹ mà vợ không đi nữa phải làm sao?

Hai vợ chồng được bảo lãnh cùng đi Mỹ mà vợ không đi nữa phải làm sao?

Chào anh chị, cho em hỏi trường hợp của em là Class: F41. Người em quốc tịch Mỹ bảo lãnh 2 vợ chồng qua, ngày ưu tiên 27-Oct-2006.

Giờ em vào điền DS260 cho em rồi mà giờ đến vợ em không chịu đi nữa, vậy giờ em có điền cho vợ em hay không? Nếu vợ em là người lệ thuộc như trong đây thì mình có cần thông báo điều chỉnh hồ sơ hay loại bỏ ra không ạ? Em cám ơn.