Welcome to Visa Help !

Welcome to Visa Help !

Visa Help là một cộng đồng để chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm hồ sơ xin thị thực đi và đến tất cả các điểm đến khác nhau trên thế giới, nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng hoàn tất những hồ sơ, giấy tờ, thủ tục ... liên quan đến việc xin thị thực. 

Trang web Visa Help này đang được điều hành và hỗ trợ bởi các thành viên của Tự Do Team, cùng với sự đóng góp rất hữu ích từ tất cả các thành viên tham gia trong cộng đồng này đã tạo ra không gian chia sẻ kinh nghiệm, rắc rối, câu hỏi và lời giải đáp, sự hướng dẫn đến với nhau với một sự chân thành nhất . 

Quy định và điều kiện tham giam cộng đồng Visa Help.

Hãy chân thành và lịch sự !

Tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây để tạo một môi trường thân thiện. Hãy đối xử tôn trọng với tất cả mọi người. Các cuộc tranh luận lành mạnh là điều hết sức tự nhiên nhưng cũng cần có sự chân thành.

Không có ngôn từ gây thù ghét hoặc đe dọa!

Hãy đảm bảo mọi người cảm thấy an toàn. Mọi hình thức bắt nạt đều không được cho phép và những bình luận hạ nhục về chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, khuynh hướng tình dục, giới hoặc đặc tính... sẽ không được chấp nhận.

Quyền quản trị

Quản trị viên có quyền xóa bỏ, hoặc chặn những thành viên vi phạm các điều kiện về đạo đức, và có những lời lẽ, hành vi nguy hại cho cộng đồng. 
Visa Help rất mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các thành viên trong cộng đồng nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng chia sẻ thông tin an toàn và hữu ích cho mọi người, mọi đóng góp xin gửi về email : " support@dulichtudo.vn"