Hướng Dẫn Mở Hồ Sơ Bảo Lãnh Cha Mẹ Diện Bảo Lãnh IR5

Hướng dẫn mở hồ sơ bảo lãnh cha mẹ (diện IR5)

Công dân Hoa Kỳ ít nhất 21 tuổi mới được bảo lãnh cha mẹ
Diện này không cho phép người đi theo nên phải điền riêng I-130 cho từng người Cha và Mẹ

ĐƯƠNG ĐƠN
GIẤY TỜ YÊU CẦU
NGƯỜI BẢO LÃNH

 1. Form I-130, Petition for Alien Relative (kèm chữ ký gốc) → Điền form I-30
 2. Giấy tờ chứng minh Người bảo lãnh là U.S. Citizen (chọn 1 trong 3):
  1. Copy Giấy quốc tịch
  2. Copy U.S Passport
  3. Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State
 3. Copy Giấy đăng ký kết hôn (nếu có) (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng)
 4. Bản sao Giấy khai sinh (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng)
  1. Nếu là con bảo lãnh Mẹ nộp: Copy Giấy khai sinh của con trong đó có tên con và tên Mẹ
  2. Nếu là con bảo lãnh Cha nộp:
   1. Copy Giấy khai sinh của con trong đó có tên con và tên Cha Mẹ
   2. Copy Giấy kết hôn của Cha mẹ để chứng minh Cha Mẹ đã kết hôn trước khi con được sinh ra
  3. Nếu là con bảo lãnh Cha (con ngoài giá thú) nộp:
   1. Copy Giấy khai sinh của con trong đó có tên con và tên Cha Mẹ (nếu có)
   2. Nếu quan hệ Cha con không được hợp thức hóa (không được công nhận là con hợp pháp) trước khi con 18 tuổi phải nộp thêm bằng chứng để chứng minh mối quan hệ Cha con trước khi con 21 tuổi: sống cùng nhà, cung cấp tiền nuôi con,...
  4. Nếu là con bảo lãnh Cha/ Mẹ kế nộp:
   1. Copy Giấy khai sinh của con trong đó có tên của con và tên Cha/ Mẹ
   2. Copy Giấy đăng ký kết hôn của Cha/ Mẹ với Cha/ Mẹ kế để chứng minh cuộc hôn nhân trước khi con 18 tuổi
   3. Copy Giấy ly hôn hoặc Giấy chứng tử của Cha/ Mẹ kế để chứng minh cuộc hôn nhân trước của Cha/ Mẹ kế đã chấm dứt hợp pháp trước khi kết hôn với Cha/ Mẹ ruột
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH

 1. Bản sao Giấy khai sinh (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng)
 2. Copy Giấy đăng ký kết hôn (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng) (nếu có)
 3. Copy Giấy ly hôn (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng) (nếu có)
 4. Photo trang Passport có hình
 5. Hộ khẩu
 6. Hình chụp chung với Người bảo lãnh
PHÍ BẢO LÃNH
 1. Nộp phí bảo lãnh $535.00
  1. Nếu nộp phí bảo lãnh bằng Check (Séc) hoặc Money Order kèm theo trong hồ sơ
Tên người hưởng thụ trên Check (Séc) hoặc Money Order là: "U.S. Department of Homeland Security"
  1. Nếu nộp phí bảo lãnh bằng thẻ credit card → Điền form G-1450
 1. Địa chỉ nộp hồ sơ ghi ngoài bì thư (gửi đến USCIS gần nhất tùy theo tiểu bang nơi mình ở) → Xem địa chỉ
Lưu ý khi điền I-130
 1. Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì điền Not Applicable hay N/A
 2. Ghi tên đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không viết tên tắt
 3. Thời gian ghi theo định dạng tháng/ngày/năm


  • Related Articles

  • Hướng dẫn mở hồ sơ bảo lãnh diện F3

   Hồ sơ bảo lãnh diện F3 dành cho Cha/ Mẹ là Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã có gia đình Diện F3 chỉ cần mở 1 bộ hồ sơ cho người được bảo lãnh chính. Vợ/chồng/con (dưới 21 tuổi) của người bảo lãnh được đi theo cùng (điền thông tin ở Phần 4 của đơn ...
  • Hướng dẫn mở hồ sơ bảo lãnh diện F4

   Người có quốc tịch Mỹ và đủ độ tuổi từ 21 tuổi trở lên được bảo lãnh anh/ chị/ em sang Mỹ định cư. Diện F4 chỉ cần mở 1 bộ hồ sơ cho người được bảo lãnh chính. Vợ/ chồng/ con (dưới 21 tuổi) của người bảo lãnh được đi theo cùng (điền thông tin ở Phần ...
  • Tổng hợp các diện visa bảo lãnh định cư Mỹ

   Bảng dưới đây là tổng hợp tất cả các diện bảo lãnh đi Mỹ (các loại visa Mỹ bảo lãnh) với các ký hiêu khác nhau cho mỗi loại và thời gian trung bình để xin visa Mỹ cho từng loại visa bảo lãnh Mỹ:  DIỆN DÀNH CHO THỜI GIAN IR1/ CR1 Spouse of a U.S. ...
  • Hướng dẫn mở hồ sơ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi (diện F1)

   Cha/ Mẹ là Công dân Hoa Kỳ được bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi ĐƯƠNG ĐƠN GIẤY TỜ YÊU CẦU NGƯỜI BẢO LÃNH Form I-130, Petition for Alien Relative (Kèm chữ ký gốc) → Điền form I-30 Giấy tờ chứng minh Người bảo lãnh là U.S. Citizen (chọn 1 trong 3): ...
  • Hướng dẫn mở hồ sơ thường trú nhân bảo lãnh con dưới 21 tuổi (diện F2A)

   Cha/ Mẹ là Thường trú nhân được bảo lãnh con dưới 21 tuổi ĐƯƠNG ĐƠN GIẤY TỜ YÊU CẦU NGƯỜI BẢO LÃNH Form I-130, Petition for Alien Relative (Kèm chữ ký gốc) → Điền form I-30 Giấy tờ chứng minh Người bảo lãnh là Thường trú nhân (chọn 1 trong 2): Copy ...