Hướng Dẫn Mở Hồ Sơ Thường Trú Nhân Bảo Lãnh Con Trên 21 Tuổi (diện F2B)

Hướng dẫn mở hồ sơ thường trú nhân bảo lãnh con trên 21 tuổi (diện F2B)

Cha/ Mẹ là Thường trú nhân được bảo lãnh con trên 21 tuổi
ĐƯƠNG ĐƠN
GIẤY TỜ YÊU CẦU
NGƯỜI BẢO LÃNH

 1. Form I-130, Petition for Alien Relative (Kèm chữ ký gốc) → Điền form I-30
 2. Giấy tờ chứng minh Người bảo lãnh là Thường trú nhân (chọn 1 trong 2):
  1. Copy Thẻ xanh (Green Card) dành cho Thường trú nhân
  2. Copy Passport có đóng dâu mộc oval I-551 của hải quan Mỹ lúc nhập cảnh tại sân bay (dành cho thẻ xanh chưa về kịp)
 3. Bản sao giấy khai sinh ở Việt Nam nên nộp cả Cha và mẹ (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng)
 4. Copy Giấy đăng ký kết hôn (nếu có) (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng)
 5. Copy Giấy ly hôn (nếu có) (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng)
 6. Hình 51x51mm, nền trắng, không đeo kình của Người bảo lãnh
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH
 1. Bản sao Giấy khai sinh (bản trích lục + bản dịch thuật công chứng)
 2. Copy Giấy khai sinh các người con đi theo (bản trích lục + dịch thuật công chứng) (nếu có) nhưng không được đăng ký kết hôn
 3. Photo trang Passport có hình
 4. Hộ khẩu
 5. Hình chụp chung với Người bảo lãnh
 6. Hình 51x51mm, nền trắng, không đeo kình của Người được bảo lãnh
PHÍ BẢO LÃNH
 1. Nộp phí bảo lãnh $535.00
  1. Nếu nộp phí bảo lãnh bằng Check (Séc) hoặc Money Order kèm theo trong hồ sơ
Tên người hưởng thụ trên Check (Séc) hoặc Money Order là: "U.S. Department of Homeland Security"
  1. Nếu nộp phí bảo lãnh bằng thẻ credit card → Điền form G-1450
 1. Địa chỉ nộp hồ sơ ghi ngoài bì thư (gửi đến USCIS gần nhất tùy theo tiểu bang nơi mình ở) → Xem địa chỉ
Lưu ý khi điền I-130

 1. Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì điền Not Applicable hay N/A
 2. Ghi tên đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không viết tên tắt
 3. Thời gian ghi theo định dạng tháng/ngày/năm

  • Related Articles

  • Hướng dẫn mở hồ sơ thường trú nhân bảo lãnh con dưới 21 tuổi (diện F2A)

   Cha/ Mẹ là Thường trú nhân được bảo lãnh con dưới 21 tuổi ĐƯƠNG ĐƠN GIẤY TỜ YÊU CẦU NGƯỜI BẢO LÃNH Form I-130, Petition for Alien Relative (Kèm chữ ký gốc) → Điền form I-30 Giấy tờ chứng minh Người bảo lãnh là Thường trú nhân (chọn 1 trong 2): Copy ...
  • Hướng dẫn mở hồ sơ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi (diện F1)

   Cha/ Mẹ là Công dân Hoa Kỳ được bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi ĐƯƠNG ĐƠN GIẤY TỜ YÊU CẦU NGƯỜI BẢO LÃNH Form I-130, Petition for Alien Relative (Kèm chữ ký gốc) → Điền form I-30 Giấy tờ chứng minh Người bảo lãnh là U.S. Citizen (chọn 1 trong 3): ...
  • Tổng hợp các diện visa bảo lãnh định cư Mỹ

   Bảng dưới đây là tổng hợp tất cả các diện bảo lãnh đi Mỹ (các loại visa Mỹ bảo lãnh) với các ký hiêu khác nhau cho mỗi loại và thời gian trung bình để xin visa Mỹ cho từng loại visa bảo lãnh Mỹ:  DIỆN DÀNH CHO THỜI GIAN IR1/ CR1 Spouse of a U.S. ...
  • Điều kiện và thủ tục nhận con nuôi bảo lãnh đi Mỹ

   Với những trường hợp những người đang có hồ sơ F1, F2B, F3, F4, CR/IR muốn nhận con nuôi đi Mỹ cùng trong hồ sơ cần phải tìm hiểu quy định xin cho và nhận con nuôi theo đúng luật pháp Việt Nam. Việc hiểu rõ pháp luật về nhận con nuôi sẽ giúp bạn ...
  • Hướng dẫn mở hồ sơ bảo lãnh diện F3

   Hồ sơ bảo lãnh diện F3 dành cho Cha/ Mẹ là Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã có gia đình Diện F3 chỉ cần mở 1 bộ hồ sơ cho người được bảo lãnh chính. Vợ/chồng/con (dưới 21 tuổi) của người bảo lãnh được đi theo cùng (điền thông tin ở Phần 4 của đơn ...